About us

One stop solution for your paper packaging needs.

เรามีความหลงใหลในเทคโนโลยีใหม่และความก้าวหน้า

การเดินทางทางธุรกิจของเราเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2500 เมื่อ นายสุพร สหชัยวัฒนา ร่วมมือกับสองคู่ค้าเพื่อเริ่มต้นกิจการบริษัท สหชัยการพิมพ์ จำกัด ในเวลานั้นธุรกิจเน้นไปที่การพิมพ์ เช่น ฉลากและแผ่นปลอก ผ่านมาหลายปี นายอุดมชัย สหชัยวัฒนา เริ่มธุรกิจใหม่ชื่อ สหชัยกิจการพิมพ์ บจก. บนถนนเจริญนคร เพื่อเน้นกระบวนการบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกในปี พ.ศ. 2531 ในปี พ.ศ. 2543 เราได้ย้ายไปยังโรงงานขนาด 3,700 ตารางเมตรในย่านพระราม 2 และติดตั้งเครื่องจักรใหม่เพื่อสนับสนุนคู่ค้าในธุรกิจและลูกค้าใหม่ เรามีใบรับรอง ISO9001:2015 และ GHPs โรงงานของเรายังได้รับใบรับรองด้านการใช้กระดาษที่มาจากป่าปลูก หากคุณต้องการวัสดุที่ยั่งยืนมากขึ้น เรายินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านที่มาเยี่ยมชมโรงงานในเวลาใดก็ได้

ประโยชน์สำหรับธุรกิจของคุณ

วิสัยทัศน์ :

เป็นผู้นำของตลาดผ่านการรวมเทคโนโลยีการพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์กระดาษอย่างต่อเนื่อง โดยมอบสิ่งที่ยั่งยืนและบูรณาการทันสมัยสำหรับลูกค้าในเครือข่าย พร้อมสรรสร้างความตระหนักในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และมีความผลสำหรับสิ่งแวดล้อมโลก

พันธกิจ :

เราเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ ที่มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงตลาดบรรจุภัณฑ์ที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นทุกปี นอกจากตัวสินค้าแล้ว เรายังเน้นการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้สินค้าที่ผลิตมีมาตรฐานที่คงที่ และต้นทุนที่ต่ำลง